نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • ADXL335

  16,000 تومان
 • ADXL345

  13,000 تومان
 • GY50 L3G4200D

  16,000 تومان
 • IMU-GY80 L3G4200D

  38,000 تومان
 • MMA7361

  14,000 تومان
 • MMA7455

  15,200 تومان
 • MPU6050 GY521

  8,800 تومان
 • MPU9150 GY-9150

  48,800 تومان
 • MPU9250

  38,000 تومان
 • SW-520

  12,000 تومان