نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • STM32F030F4P6

  2,300 تومان
 • STM32F030K6T6

  2,800 تومان
 • STM32F100C4T6B

  4,800 تومان
 • STM32F103C8T6

  7,500 تومان
 • STM32F103CBT6

  12,000 تومان
 • STM32F103RBT6

  10,500 تومان
 • STM32F103RET6

  14,000 تومان
 • STM32F103VCT6

  13,000 تومان
 • STM32F103VET6

  13,900 تومان
 • STM32F103ZET6

  18,500 تومان
 • STM32F107VCT6

  15,000 تومان
 • STM8S003F3P6

  1,700 تومان