سنسور ها

 • ADXRS610BBGZ

  193,000 تومان
 • LPR530AL

  27,500 تومان
 • MPU6050

  7,800 تومان
 • LY510ALHTR

  56,500 تومان
 • LISY300AL

  23,500 تومان
 • L3G4200D

  22,000 تومان
 • ADXRS300ABG

  124,000 تومان

ماژول ها

 • SIM900A

  23,000 تومان
 • SIM900

  33,000 تومان
 • SIM808

  37,000 تومان
 • SIM800H

  30,000 تومان
 • SIM800C

  20,500 تومان
 • SIM800A

  19,500 تومان
 • SIM800

  28,000 تومان
 • GPS L10

  33,000 تومان
 • در انبار موجود نیست
 • GY-271 HMC5883L

  8,000 تومان

آیسی IC

 • SN744516

  1,200 تومان
 • SN7446

  4,400 تومان
 • SN7447

  1,900 تومان
 • SN74469

  2,600 تومان
 • SN7448

  6,500 تومان
 • SN7449

  1,140 تومان

خازن ها

 • 1NF / 100V P

  21 تومان
 • 15NF / 100V P

  85 تومان
 • 150NF / 100V P

  89 تومان
 • 10NF / 630V P

  100 تومان
 • 10NF / 100V P

  27 تومان
 • 100NF / 100V P

  51 تومان